headsvklinshort.jpg

ST-LOGO-svenska-kyrkan-k-kopiera.jpg

Språkcafé

Klicka på länken här!

 

 Rydsträffen

Det finns fortfarande platser kvar!

 Internationella gruppen

 

Agape

Terminsstart för Gospelkören Agape måndagen den 11 januari klockan 19.00.

Övningarna fortsätter på samma tid under våren.

 

 

 Torsdagslunchen

 

Mat, gemenskap och lite andlig spis. Torsdagar 12.00. Andakt 11.50.

Kostnad 30 kr.

 

19 maj  Goulaschsoppa, vegetarisk

26 maj  Potatis o purjolökssoppa

2 jun      Försommarlax

 

Välkommen!

 

Församlingsråd

Följande personer är av kyrkofullmäktige valda att ingå i Ryds församlingsråd:

 

Ledamöter

Martin Linné, Birgitta Wäster, Violet Strömfors, Cecilia Karlsson, Dhakaa Francis, Iréne Regnér,Karin Andersson

 

Ersättare

Ola Strömfors, Britt-Marie Seidlitz ,Jonathan Dahlberg, Kent Johansson, Jonas Adolfsson

 

 

Årets möten: 16 feb, 15 mar, 12 apr, 10 maj, 7 jun

+ 5 mar Samtalsdag, 10-15

+ 17 mar Målkonferens, 16-21

+ 18 apr uppföljningsdag FBHO


Tisdagar klockan 18.00 i Mikaelskyrkan.

 

Nästa datum den 7 juni klockan 18.00. 

 

 

 

Promenera mera

Kom och gå med oss!

Vill du ut och promenera tillsammans med andra? Välkommen med i Svenska kyrkans och Vårdcentralen i Ryds Promenadgrupp.

Tisdagar 10.00 samlas vi utanför Mikaelskyrkan.

Stavar finns att låna, ingen avgift, ingen anmälan. Bara kom! Efter promenaden finns det fika. Sista höstpromenaden 17 dec. Första vårpromenaden 7 januari! Info diakon Paul 013 - 20 51 86

paul.forssander@svenskakyrkan.se

 

Välkommen till Mikaelskyrkan!

Mikaelskyrkan är öppen för alla. Den är en levande mötesplats för många människor i olika åldrar, från olika länder, med olika språk och olika syn på den kristna tron. Här möts barn, familjer, ungdomar, studenter och vuxna i samtal, grupper, musikverksamhet, enskild andakt och gudstjänst. Gudstjänsten är centrum, en plats där vår gemenskap med Gud och varandra stärks. Mikaelskyrkan vill vara en mötesplats mellan himmel och jord.

Vårpsalm

Vi tackar Gud

för vårens vackra skrud

För blommorna på marken

och för skalbaggarna på barken.

 

En fågel sjunger för alla och envar:

Låt oss få ha våren kvar.

 

Se hur våren skänker oss behag

en solig vacker vårfin dag.

Och då tackar vi Gud

för vårens vackra skrud.

 

 

Av: Dan Myrbeck


 Ett brev till regeringen

 

Församlingens diakoner har skickat ett yttrande till regeringen i samband med förslaget om "Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige".

 

Ur yttrandet "Vi ser med oro på en utveckling i Sverige och resten av Europa som innebär direkta och indirekta försämringar av de grundläggande rättigheterna för människor på flykt. Vi anser att förslaget som nu ligger framför oss är en del av denna negativa utveckling" Diakonerna i ryd avstyrker därför förslaget.

 

Låt oss be och arbeta för att Sverige ska vara en plats där människor kan vistas i säkerhet och trygghet.

 

Vill du läsa yttrandet, klicka här!

 

 Församlingsråd 2016 - 2017

 

 Ryds församlings sittande Församlingsråd under mandatperioden 2016 - 2017.

Prata gärna med dem om funderingar och idéer.

Längst bak till vänster: Karin L, Karin A, Ola, Martin, Vio, Jonas och Iréne.

Främre raden: Birgitta, Dhakaa, Kent och Cecilia.

Saknas på bild gör: Jonathan och Britt-Marie.


Välkommen Mattias

 

Det här är Mattias. Han vikarierar här i Ryds församling under våren för Örjan som är föräldraledig.

Kom gärna in och hälsa!

 

Liv och längtan

 

April-Majnumret av Liv & Längtan finns nu att läsa i Mikaelskyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens bibelord från Taizé


Aktuellt nummer av Liv & Längtan

Aktuellt nummer av Liv & Längtan

Framtiden bor hos oss

Ryd är en del av Framtiden bor hos oss

Ryds församling ingår i ett nätverk för församlingar i mångkulturella och mångreligiösa stadsdelar. Läs mer

In english

Om hemsidan

Om cookies

Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd